هدیه روز پدر | کادو برای پدرم چی بخرم؟

معمولا پدر قهرمان زندگی هر فرزندی هست . قهرمانی که در کودکی تلاش می کردیم که شبیه او باشیم و با افتخار به همکلاسی ها و دوستانمان از پدرمان می گفتیم. از سر و کله پدرمان بالا می رفتیم و با او کشتی می گرفتیم . معمولا همیشه دوست داشتیم که شغل آینده مان شبیه پدرمان باشد ....